МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК ТА ДОСЛІДЖУВАНИХ ПРОБЛЕМ І ЯВИЩ

  • Тетяна КОТИК доктор педагогічних наук, професор, кафедрf фахових методик і технологій початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна https://orcid.org/0000-0001-8213-8318
Ключові слова: методологія педагогіки, періодизація становлення й розвитку педагогічних наук і проблем, положення синергетичного підходу

Анотація

У статті висвітлено методологічні орієнтири для здійснення періодизації становлення і розвитку педагогічної галузі та досліджуваної педагогічної проблеми. Послуговуючись історико-генетичним і теоретичним аналізом філософської, методологічної та педагогічної наукової літератури, засвідчено тісний взаємозв’язок загальнофілософської періодизації розвитку суспільства і загальнонаукової періодизації розвитку знання; здійснено інтерпретацію основних положень синергетичного підходу для періодизації розвитку педагогічних наук і педагогічних явищ.

Опубліковано
2020-02-18
Розділ
Наукові статті