АКТУАЛІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ СТУДЕНТІВ НАДННІПРЯНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ПІД ВПЛИВОМ ЄВРОПЕЙСЬКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ІДЕЙНОСТІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

  • Оксана БРОНІШЕВСЬКА аспірантка кафедри теорії та методики викладання фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0001-8906-0330
Ключові слова: студенти, наукове пізнання, університет, Наддніпрянщина, європейсько-філософська ідейність

Анотація

У статті розкрито значущість впливу європейсько-філософської ідейності на актуалізацію наукового пізнання студентів наддніпрянських університетів у ХІХ столітті. Підкреслено, що з часу відкриття останніх увага студентської молоді зорієнтовувалася на необхідність розвитку раціонального мислення, а не пасивного сприйняття науково усталених концепцій.

У ході дослідницького пошуку підсумовано значущість впливу на наукове пізнання студентів іноземної професури, яка спрямовувала студентів у напрямі залучення до предметних відрефлексувань гнучкого мислення, що вможливлює глибинність осягнення істини. 

Актуалізовано підвищення рівня академічної уваги досліджуваного історичного періоду до експериментальної роботи, що позначилося на регламентованості цього напрямі академічної роботи та розробленні відповідного методичного забезпечення.

Опубліковано
2021-04-11
Розділ
Наукові статті