ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Петро СІКОРСЬКИЙ доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН України, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-2648-0148
Ключові слова: навчальна технологія, освітній процес, педагогічний підхід, особистісно орієнтований, компетентнісний, діяльнісний, аксіологічний, акмеологічний, синергетичний, диференційований підходи

Анотація

У науковій статті досліджується поняття «педагогічного підходу», його сутність і значення для моделювання навчальних технологій; даються визначення особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, аксіологічного, акмеологічного, синергетичного, диференційованого підходів. Обгрунтовується їхня роль і місце у структурі тієї чи іншої навчальної технології. Наголошується на тому, що під час проєктування навчальних технологій здебільшого враховуються основні складові: зміст, прийоми і методи, форми навчання та засоби.

Опубліковано
2021-04-02
Розділ
Наукові статті