ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПЕРІОД ВІЙНИ

  • ОКСАНА ЦЮНЯК Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-4573-1865
  • СВІТЛАНА ДОВБЕНКО Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна https://orcid.org/0000-0003-2316-0579
Ключові слова: інтелект, емоції, емоційний інтелект, соціальний інтелект, соціально-емоційний інтелект, майбутні вчителі початкових класів, заклад вищої освіти

Анотація

Стаття присвячена проблемі розвитку соціально-емоційного інтелекту майбутніх учителів початкових класів у період війни. Зокрема, розкрито сутність понять "емоційний інтелект", "соціальний інтелект", "соціально-емоційний інтелект майбутніх учителів початкових класів". Визначено, що специфічною особливістю професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти в період війни є те, що засвоєння комплексу необхідних загальнотеоретичних знань, умінь і навичок для успішного виконання професійних функцій повинно відбуватися з використанням різних хвилинок рефлексії, вправ і технік, що спрямовані на формування емпатії, довірливого ставлення усіх учасників освітнього процесу один до одного. Розвиток соціально-емоційного інтелекту майбутніх учителів початкових класів пов'язаний з оптимізацією мотиваційної сфери, формуванням уміння саморегуляції, посиленням адаптивних можливостей, соціальної активності, професійної майстерності, цілеспрямованості, вмотивованості на якісне виконання професійних обов'язків у різних умовах, зокрема, і у період воєнного часу.

Біографії авторів

ОКСАНА ЦЮНЯК, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна


СВІТЛАНА ДОВБЕНКО, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна


Опубліковано
2023-03-17
Розділ
Наукові статті