The Effect of Nature and Parameters of Particle Size Distribution of Graphite on Physical and Mechanical Properties of Polimer Composites based on Aromatic Poliamide

Authors

  • H.O. Sirenko Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • L.M. Soltys Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
  • V.P. Svidersky Khmelnytsky National University
  • I.V. Sulyma Vasyl Stefanyk Prekarpathian University

DOI:

https://doi.org/10.15330/pcss.17.4.611-620

Keywords:

polimer composite, filler, аsh, fineness, discretedistribution, possible distribution, wearresistance, wear rate

Abstract

The resultsof studies of the effect of nature and parameters of particle size distribution of graphite on physical and mechanical properties of polymer composites based on aromatic polyamide fenіlon C-2. The particle size of the filler and polymer for the theoretical gamma-distribution parameters (perimeter, thickness and diameter) have different values. Found the influence of fillers (natural graphite different bands), which differed ash content (5-15% and 0,05-2,5%), moisture and grinding fineness (dispersion) on the wear resistance of the samples of the polymer composite. There is non-linear connectionbetween the intensity and parameters graphite particles distribution.

References

[1] M. A. Avdeenko, V. D. Belogorskij, G. N. Bagrov i dr., Konstrukcionnye materialy i izdelija na osnove ugleroda Metallurgija, Moskva, 1970).
[2] G. A. Sirenko, V. P. Sviderskij, V. D. Gerasimov, V. Z. Nikonov, Antifrikcionnye termostojkie polimery (Tehnіka, Kiїv, 1978).
[3] G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, O. V. Kuzyshyn, V. P. Sviders'kyj, Fizyka i himija tverdogo tila 11 (1), 224 (2010).
[4] L. V. Bazjuk, Naukovi doslidzhennja – teorija ta eksperyment ‘2008: Materialy chetvertoi' mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', 9 tom (InterGrafika, Poltava, 2008), s. 84.
[5] L. V. Bazjuk, V. P. Sviders'kyj, Visnyk Prykarp. nac. un-tu. im. V. Stefanyka. Ser. Himija, (V), 47 (2008).
[6] L. V. Bazjuk, L. Ja. Midak, Tezy dopov. XI Ukrai'ns'koi' konferencii' z vysokomolekuljarnyh spoluk: (Instytut himii' vysokomolekuljarnyh spoluk, Dnipropetrovs'k, 2007), s. 74.
[7] L. V. Bazjuk, L. Ja. Midak, Tezy dopov. VI Vidkrytoi' ukrai'ns'koi' konferencii' molodyh vchenyh z vysokomolekuljarnyh spoluk «VMS-2008» (Instytut VMS NAN Ukrai'ny, Kyi'v, 2008), s. 74.
[8] M. I. Bessonov, M. M. Koton, V. V. Kudryavtsev, L. A. layus, Polyymides – new class of thermal-stable materials (Nauka, L, 1983).
[9] M. Ju. Voloshhuk, L. V. Bazjuk, Tezy dopov. IH Vseukrai'ns'koi' konferencii' «Suchasni problemy himii'» (Kyi'vs'kyj nacional'nyj un-t imeni T. G. Shevchenka, Kyi'v, 2008), s. 196.
[10] G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, V. P. Sviders'kyj, S. M. Taranenko, Polimernyj zhurnal, 28 (3), 214 (2006).
[11] G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, O. V. Kuzyshyn, V. P. Sviders'kyj, Materialy V Mizhnarodnoi' naukovo-tehnichnoi' WEB-konferencii' «Kompozycijni materialy» (NTUU «KPI», Kyi'v, 2010), s. 91.
[12] A. V. Gorjainova, G. K. Bozhkov, M. S. Tihonova, Ftoroplasty v mashinostroenii (Mashinostroenie, Moskva, 1971).
[13] R. V. Grinevich, V. V. Casjuk, A. S. Smirnov, Specializirovannye mashiny trenija: Primenenie sinteticheskih materialov (Kartja Moldovenjaskje, Kishinev, 1975).
[14] G. O. Cirenko, L. V. Bazjuk, O. V. Kuzyshyn, V. P. Sviders'kyj, Naukovi doslidzhennja – teorija ta eksperyment’2010: Materialy shostoi' mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', 5 tom (InterGrafika, Poltava, 2010), s. 84.
[15] G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, V. P. Sviders'kyj, S. M. Taranenko, Physics and Chemistry of Solid State, 6 (3), 486 (2005).
[16] G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, V. P. Sviders'kyj, L. Ja. Midak, Physics and Chemistry of Solid State, 7 (2), 357 (2006).
[17] L. V. Karavanovych, V. P. Sviders'kyj, Tezy dopovid. X Ukrai'ns'koi' konferencii' z vysokomolekuljarnyh spoluk (Instytut himii' VMS, Kyi'v, 2004), s. 207.
[18] L. V. Karavanovych, Tezy dopov. V Regional'noi' konferencii' molodyh vchenyh ta studentiv z aktual'nyh pytan' himii' (Dnipropetrovs'kyj nacional'nyj un-t, Dnipropetrovs'k, 2003), s. 77.
[19] L. V. Karavanovych, Tezy dopov. V Ukrai'ns'koi' konferencii' molodyh vchenyh z vysokomolekuljarnyh spoluk (NANU, Kyi'v, 2003), s. 127.
[20] L. V. Karavanovych, Tezy dopov. IV Vseukrai'ns'koi' naukovoi' konferencii' studentiv ta aspirantiv «Suchasni problemy himii'» (Kyi'vs'kyj nacional'nyj un-t imeni T. G. Shevchenka, Kyi'v, 2003), s. 26.
[21] L. V. Karavanovych, Tezy dopov. Zvitnoi' naukovoi' konferencii' vykladachiv, aspirantiv kafedr ta studentiv Prykarpats'kogo un-tu imeni Vasylja Stefanyka za 2002r. (Prykarpats'kyj un-t imeni Vasylja Stefanyka, IvanoFrankivs'k, 2003), s. 37.
[22] L. V. Karavanovych, Visnyk Prykarp. un-tu. Ser. Himija, (4), 67 (2004).
[23] L. V. Karavanovych, S. M. Taranenko, Tezy dopov. I Mizhnarodnoi' naukovo-tehnichnoi' konferencii' studentiv i aspirantiv «Himija i suchasni tehnologii'» (Ukrai'ns'kyj derzhavnyj himiko-tehnologichnyj un-t, Dnipropetrovs'k, 2003), s. 110.
[24] G. O. Cirenko, L. Ja. Midak, O. G. Sirenko, O. V. Kuzyshyn, L. V. Bazjuk, Naukovi doslidzhennja – teorija ta eksperyment’2010: Materialy shostoi' mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', 5 tom (InterGrafika, Poltava, 2010), s. 21.
[25] P. Mjuller, P. Nojman, R. Shtorm, Tablicy po matematicheskoj statistike (Finansy i statistika, Moskva, 1982).
[26] V. V. Nalimov, N. A. Chernova, Statisticheskie metody planirovanija jeksperimental'nyh jeksperimentov (Nauka, Moskva, 1965).
[27] Ju. A. Panshin, S. G. Malkevich, C. S. Dunaevskaja, Ftoroplasty (Himija, Leningrad, 1978).
[28] K. Hartman, Je. Leckij, V. Sheffer i dr., Planirovanie jeksperimenta v issledovanii tehnologicheskih processov (Mir, Moskva, 1977).
[29] V. P. Sviders'kyj, L. V. Karavanovych, Visnyk Prykarp. un-tu. Ser. Himija, (2), 70 (2002).
[30] V. P. Soseda, Svojstva konstruktivnyh materialov na osnove ugleroda: Spravochnik (Metallurgija, Moskva, 1975).
[31] G. A. Sirenko, Antifrikcionnye karboplastiki (Tehnіka, Kiїv, 1985).
[32] G. O. Sirenko, O. S. Drobot, V. P. Sviderskij, Kompozicіjnі polіmernі materіali, 22 (1), 43 (2000).
[33] G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, Physics and Chemistry of Solid State, 8 (2), 397 (2007).
[34] G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, Matematychni metody v himii' i biologii', 1 (1), 165 (2013).
[35] G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, O. V. Shyjchuk, Visnyk Prykarpats'kogo nacional'nogo universytetu imeni Vasylja Stefanyka. Serija Himija, 6 (3), 36 (2008).
[36] G. O. Sirenko, V. P. Sviders'kyj, L. V. Karavanovych, Tezy dopov. Mizhnarodnoi' naukovo-tehnichnoi' konferencii' «Znosostijkist' i nadijnist' vuzliv tertja mashyn (ZNM-2003)» (Tehnologichnyj un-t Podillja, Hmel'nyc'kyj, 2003), s. 27.
[37] G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, L. Ja. Midak, Voprosy hymyy y hymycheskoj tehnologyy (3), 107 (2006).
[38] G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, Naukovi doslidzhennja – teorija ta eksperyment ‘2008: Materialy chetvertoi' mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', tom 7 (InterGrafika, Poltava, 2008), s. 99.
[39] G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, O. V. Shyjchuk, Physics and Chemistry of Solid State, 8 (3), 601 (2007).
[40] G. O. Sirenko, V. P. Sviders'kyj, L. V. Karavanovych, Physics and Chemistry of Solid State, 5 (3), 557 (2004).
[41] G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, Physics and Chemistry of Solid State, 9 (4), 541 (2008).
[42] G. O. Sirenko, O. V. Shyjchuk, Kompozycijni polimerni materialy, 25 (1), 49 (2001).
[43] G. O. Sirenko, L. M. Soltys, Visnyk Prykarp. nac. un-tu im. V.Stefanyka. Serija Himija, (XX), 52 (2016).
[44] G. O. Sirenko, V. P. Sviders'kyj, L. V. Bazjuk, Polimernyj zhurnal, 27 (4), 272 (2005).
[45] S. V. Shuckogo, A. V. Golubeva, K. N. Vlasova i dr., Spravochnik po plasticheskim massam (Himija, Moskva, 1967).
[46] V. M. Kataeva, V. A. Popova, B. I. Sazhina, Spravochnik po plasticheskim massam. V 2-h t. (Himija, Moskva, 1975).
[47] M. I. Garbara, M. S. Akutina, N. M. Egorova, V. M. Kataeva, Spravochnik po plasticheskim massam. U 2-h tomah (Himija, Moskva, T.1, 1967; T.2, 1969).
[48] M. N. Stepnov, Statisticheskaja obrabotka rezul'tatov mehanicheskih ispytanij (Mashinostroenie, Moskva, 1972).
[49] G. A. Sirenko, V. P. Sviderskij, V. F. Vel'boj, L. M. Kirichenko, Kompozicionnye polimernye materialy, 14, 43 (1992).
[50] L. B. Sokolov, V. D. Gerasimov, V. M. Savinov, V. K. Beljakov, Termostojkie aromaticheskie poliamidy (Himija, Moskva, 1975).
[51] V. B. Tihomironov, Planirovanie i analiz jeksperimenta (Legkaja industrija, Moskva, 1974).
[52] D. Chegodaev, Z. K. Naumova, C. S. Dunaevskaja, Ftoroplasty (Goshimizdat, Leningrad, 1960).
[53] N. I. Chepel', A. V. Chigarev, Ju. V. Chigarev, Vesti AN BSSR. Ser. fiz.-energ. n., (3) 109 (1991).
[54] L. N. Cherkasova, Zhurnal fizicheskoj himii, 33 (9), 63 (1959).
[55] S. V. Shulepov, Fizika uglegrafitovyh materialov (Metallurgija, Moskva, 1972).
[56] H. Sirenko, L. Baziuk, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (8(65)), 52 (2013).
[57] Yong-Ji Song, Shuang-He Meng, Fu-Dong Wang, Cai-Xia Sun, Zhi-Cheng Tan, Thermochim. аcta, 389 (1-2), 19 (2002).
[58] H. O. Sirenko, L. V. Baziuk, V. P. Sviderskiy, B. O.Talankin, Cb. nauchn. tr. Mezhdunar. nauchn. - prakt. konf. “Aktual'nye problemy inzhenernyh nauk v oblasti promyshlennosti, jekologii i ohrany vodnyh resursov» (PGUAS, Penza, 2012), s. 47.

Published

2016-12-15

How to Cite

Sirenko, H., Soltys, L., Svidersky, V., & Sulyma, I. (2016). The Effect of Nature and Parameters of Particle Size Distribution of Graphite on Physical and Mechanical Properties of Polimer Composites based on Aromatic Poliamide. Physics and Chemistry of Solid State, 17(4), 611–620. https://doi.org/10.15330/pcss.17.4.611-620

Issue

Section

Scientific articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>