Том 1 № 14 (2020): Вісник Прикарпатського університету.Політологія

Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, Вип.14. – 2020. – 325 с. – ISSN 2312-1815. – Резюме укр., англ., рос. мовами
У збірнику вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам теорії та історії політичної
науки, політичним інститутам і процесам, геополітиці й міжнародним відносинам і дослідженням
молодих науковців.

Затверджено до друку вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 2 від 25 лютого 2020 р.)

Опубліковано: 2020-02-25

Весь випуск

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

ГЕОПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА