Міфологема фейрі в романах «Зачаровані музиканти» Галини Пагутяк і «Єдиноріг» Айріс Мердок

українською

  • Галина Бокшань Кафедра іноземних мов, Херсонський державний аграрний університет (УКРАЇНА)
Ключові слова: міфологема фейрі, типологічні збіги, художня інтерпретація, хронотоп паралельних світів, лицарський епос

Анотація

Мета. Статтю присвячено міфопоетичному аналізу романів «Зачаровані музиканти» Г. Пагутяк та «Єдиноріг» А. Мердок. Мета дослідження – з’ясувати специфіку втілення кельтської міфологеми фейрі у творах обох авторів, а також виявити типологічні паралелі у художній прозі письменниць.

Дослідницька методика. Для дослідження використано порівняльно-типологічний метод, який дав змогу визначити типологічні й оригінальні риси міфомислення Г. Пагутяк і А. Мердок; інтертекстуальний, семіологічний і поетологічний методи, що уможливили виявлення міфологічних інтертекстів, з’ясування семантики міфологічних мотивів і образів, міфологем і міфем та аналіз міфопоетики творів.

Результати. Виявлено, що ґенеза головних персонажів і основних мотивів у романах Г. Пагутяк і А. Мердок пов’язана з кельтською міфологемою фейрі, яку обидві авторки інтерпретували в готичному ключі. Найвиразніше типологічні збіги у їхніх творах прослідковуються у візуалізації образів чарівної спокусниці, у використанні неоміфологічного прийому дегероїзації образу лицаря, у домінуванні атмосфери фатальної таємниці, кореляції трагічного модусу з топосом болота, а також у зображенні загадкових паралельних світів із відмінними темпоральними ознаками.

Наукова новизна. У статті вперше здійснено порівняльний аналіз романів «Зачаровані музиканти» Г. Пагутяк і «Єдиноріг» А. Мердок крізь призму авторської рецепції кельтської міфології, а також визначено типологічні схожості міфомислення письменниць.

Практичне значення. Стаття може бути використана для подальшого вивчення типологічних паралелей у творчості Г. Пагутяк і А. Мердок. Наукові результати можуть лягти в основу написання курсових і випускових робіт.

Опубліковано
2018-06-01
Номер
Розділ
Порівняльне літературознавство