Інтердисциплінарні стратеґії компаративістики Дарії Віконської (на прикладі творчости Джеймса Джойса й Олександра Архипенка)

українською

  • Ігор Набитович Кафедра української філології, Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської
Ключові слова: Дарія Віконська, Олександр Архипенко, Джеймс Джойс, Модернізм, поетика

Анотація

Мета Статтю присвячено дослідженню стратеґій Дарії Віконської у компаративістичних зіставленнях літератури та інших видів мистецтв. Метою цієї статті є виявлення спільних та відмінних рис у творчості Джеймса Джойса та Олександра Архипенка.

Дослідницька методика Дослідження ґрунтується на компаративістичному підході із застосуванням історико-культурного методу. Зроблено спробу зіставлення поетики Джойсовoї прози та Архипенкової скульптури.

Результати У статті розглянуто різні підходи до вивчення особливостей поетики літератури та скульптури. Досліджено різні форми вираження модерністського світогляду, засобів узагальнення та формалізації у письменстві та скульптурі.

Наукова новизна Вперше проаналізовано методологічні підходи та можливості порівняння достатньо далеких за змістом та формою вираження видів мистецтв у творчості авторів, які належать до епохи Модернізму.

Практичне значення Запропонована стаття може бути використана для наступних компаративістичних зіставлень творів та їх поетики з різних видів мистецтв.

Опубліковано
2016-06-01
Номер
Розділ
Порівняльне літературознавство