Візуальні експерименти в поезії Михайля Семенка та Ярослава Сейферта: типологічний аспект

українською

  • Данило Рега Кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: візуальна поезія, футуризм, типологія, українська література, чеська література

Анотація

Мета Статтю присвячено типологічному аналізу візуальної поезії у творчості Михайля Семенка та Ярослава Сейферта. Метою статті є виявлення спільних і відмінних підходів у реалізації творення візуальної поезії.

Дослідницька методика Для дослідження використано зіставний підхід. Його застосування дозволило співвіднести творчості М. Семенка та Я. Сейферта на синхронній площині, щоб виявити в їхній творчості спільні та відмінні підходи до творення візуальної поезії. Це дає змогу типологічно систематизувати реалізацію візуальної моделі футуризму, яку наслідували М. Семенко та Я. Сейферт.

Результати У статті на типологічному рівні розглянуто творчі підходи до реалізації візуальної поезії М. Семенком і Я. Сейфертом. Описана генеза візуальної поезії, а також наведені приклади різного роду контактів, які стали причинами виникнення футуризму в Україні та Чехії. З'ясовані спільності та відмінності в творенні зорової поезії українським і чеським поетами. Відзначені новаторські підходи до створення такого типу поезії на фоні загального розвитку футуризму як мистецького напряму.

Наукова новизна Попри достатню вивченість українсько-чеських літературних взаємин першої половини ХХ ст., недос-лідженими залишаються зв’язки «лівих», радикальних, авангардистських митців України та Чехії. Стаття спрямована на створення основи для проведення подальших досліджень у даному напрямку.

Практичне значення Дана стаття може бути використана для подальшого вивчення українсько-чеських літературних взаємин першої половини ХХ ст. Наукові результати дослідження можуть лягти в основу при написанні курсових, дипломних і інших наукових робіт.

Опубліковано
2016-06-01
Номер
Розділ
Порівняльне літературознавство