Архетип матері в романах Полі Гоявічинської «Дівчата з Новолипок» та Ірини Вільде «Сестри Річинські»

українською

  • Наталія Орнат Кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: архетип, образ, архетипний образ, символ

Анотація

У літературознавчих студіях постаті польської та української письменниць Полі Гоявічинської та Ірини Вільде є малодослідженими. Тому метою статі є зображення архетипу матері як одного із аспектів компаративного дослідження творчості польської та української письменниць. У даному дослідженні ми визначаємо ступінь його оприявнення та вектори інтерпретацій у творах «Дівчата з Новолипок» та «Сестри Річинські». Беручи за основу дослідження архетипу К. Г. Юнгом, ми виокремлюємо його структурні ознаки на прикладі зображених у романах матерів, світогляд, методи виховання та тлумачення сімейних цінностей якими суттєво різняться. В результаті дослідження було встановлено, що в польському романі використовується архетипний образ матері, натомість у творі української письменниці – архетип. У обох романах часто також використовувалася символіка, яка лише підсилює архетип чи образ із архетипною основою. Він впливає на характеротворення, дозволяючи дослідити світогляди героїнь та їхніх матерів, що є частково взаємопов’язаними, та визначити внутрішні психологічно-ментальні риси жіночих образів як можливі виразники юнгівської концепції несвідомого. Новизна дослідження полягає у тому, що в аспекті жіночого характеротворення розглянуто архетип матері в романах Полі Гоявічинської та Ірини Вільде, що актуалізує розрізнення архетипу та архетипного образу. Результати дослідження можуть використовуватися у науково-дослідній роботі при поглибленому вивчення творчості Полі Гочвічинської та Ірини Вільде.

Опубліковано
2016-06-01
Номер
Розділ
Порівняльне літературознавство