Анна Ґавальда і Оксана Забужко: психоаналітичний аспект сучасної жіночої прози

українською

  • Світлана Натяжко Кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: психоаналітичний наратив, метод психоаналізу, жіноче письмо, психологізм, сучасна література

Анотація

Мета У статті йдеться про важливість та актуальність дослідження психоаналітичного наративу. Розглянуто особливості психоаналітичного наративу у художніх творах жінок-письменниць сучасності та на основі досліджень доведено успішність використання методу психоаналізу при аналізі сучасної літератури.

Дослідницька методика Основним методом дослідження є метод психоаналізу. Завдяки цьому методу обґрунтовано психологічну природу художньої літератури сучасності. Також при дослідженнях використано компаративний аналіз, що забезпечив порівняльне вивчення особливостей психоаналітичного наративу, який кладеться в основу творів французької письменниці А. Ґавальди та української авторки О. Забужко.

Результати У статті розглянуто «феномен жіночої прози» сучасності, окреслено основні характеристики жіночого письма. Проведено компаративний аналіз творів двох сучасних письменниць: української – О. Забужко та французької – А. Ґавальди. На основі результатів експертизи їх творів доведено психологічну основу й наповненість творів сучасної художньої літератури, написаних авторками-жінками, та аргументовано використання методу психоаналізу при їх інтерпретації.

Наукова новизна Незважаючи на своє широке використання у сучасній літературі, психоаналітичний наратив досі залишається практично зовсім недослідженою категорією у літературознавчих розвідках. З цією метою здійснено аналіз творів сучасної літератури, у яких психоаналіз умисно закладений у підтекст.

Практичне значення Дана стаття може бути використання для глибших дослідження психоаналітичних особливостей жіночого письма, застосування потужної бази психоаналізу у вивченні жіночого наративу та для аналізу художньої літератури за допомогою психоаналітичного методу.

Номер
Розділ
Порівняльне літературознавство