Міфологічний інтертекст в романах Н. Гаймана "Американські боги" та Л. Дереша "Остання любов Асури Махараджа"

англійською

  • Іван Пастернак Кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: інтертекстуальність, міфологічний інтертекст, англійська постмодерністська література, українська постмодерністська література

Анотація

Мета У статті розглядається проблема функціонування міфологічного інтертексту в постмодерністській прозі. Метою статті є виявити міфологічні джерела романів Н. Гаймана «Американські боги» та Л. Дереша «Остання любов Асури Махараджа», дослідити функціонування різних міфоелементів в аналізованих романах.

Дослідницька методика У статті використовується системний підхід із застосуванням культурно-історичного та генетичного методів. На основі генетичного вивчення творів було визначено основні міфологічні претексти, які послугували джерелом створення романів. Застосовані методи дозволили дослідити систему образів та міфологічні мотиви в аналізованих романах. На основі компаративного аналізу досліджено вказані міфоелементи в романах Н. Гаймана та Л. Дереша, оскільки саме вони становлять основу цих творів.

Результати У дослідженні здійснено аналіз функціонування інтерфігуральних елементів, мотиву Апокаліпсису та інших міфоелементів в романах Н. Гаймана «Американські боги» та Л. Дереша «Остання любов Асури Махараджа». Досліджено зв’язок мотиву Апокаліпсису, універсальної бінарної опозиції життя / смерть, концептів перевтілення та відродження з часопросторовими характеристиками міфопоетичної картини світу в аналізованих романах. Також здійснено аналіз на предмет виявлення спільних міфологічних джерел романів, а також проаналізовано ступінь залучення авторами фонових знань читачів.

Наукова новизна Стаття спрямована на створення основи для дослідження функціонування міфологічного інтертексту в українській та англійській постмодерній літературі. Вперше здійснено аналіз романів Н. Гаймана та Л. Дереша саме на предмет специфіки функціонування міфологічного інтертексту.

Практичне значення Стаття може послугувати основою для подальших досліджень проблем інтертекстуальності, зокрема тих, що стосуються функціонування міфологічних елементів у постмодерністській прозі.

Опубліковано
2016-06-01
Номер
Розділ
Порівняльне літературознавство