Художня модель часопростору в детективних романах І. Роздобудько і Д. Л. Сейерс: порівняльний аспект

українською

  • Тетяна Гуляк Кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: хронотоп, художній час, художній простір, організація художнього твору

Анотація

Мета У статті розглядаються особливості часопросторової організації жіночих детективних романів І. Роздобудько і Д. Л. Cейерс. Мета дослідження – виокремити спільні й відмінні ознаки функціонування хронотопу в українському і британському детективному романі.

Дослідницька методика В основу дослідження лягли порівняльно-історичний і структурно-типологічний методи, які допомогли виявити специфіку часопросторової організації українського та британського детективних романів за спільними та відмінними ознаками, а відтак розкрити закономірності формування жанрової парадигми у творчості різних авторів.

Результати На основі дослідження моделі часопростору в романах І. Роздобудько «Ескорт-сервіс» і Д. Л. Cейерс «Де буде труп?» виявлено спільні й відмінні риси часопросторової організації вказаних творів. В обох письменниць художній час є авантюрно-побутовим, натомість історичний має низку відмінних ознак. На відміну від роману української письменниці, де хронологію подій порушено, у творі Д. Л. Сейерс послідовність збережена, проте використано ахронії. Художній простір обох детективів є відкритим, при цьому макрокосм і мікрокосми відрізняються, що пов’язано з національними та індивідуально-авторськими чинниками.

Наукова новизна Незважаючи на актуальність проблеми хронотопу літературного твору й уже існуючі наукові праці М. Бахтіна, Ю. Лотмана, В. Проппа та інших літературознавців, хронотоп детективного роману досліджений тільки поверхово Дж. Cімонсом, А. Адамовим, А. Вулісом, Л. Дученко, Я. Голобородьком. Досі не існує праці, присвяченої моделям часопросторової організації жіночих детективних романів, зокрема І. Роздобудько «Ескорт-сервіс» і Д. Л. Сейерс «Де буде труп?» в компаративному аспекті.

Практичне значення Результати дослідження вказують на різноманіття проблематики жіночого детективного роману і залишають місце для майбутніх літературознавчих студій.

Опубліковано
2016-06-01
Номер
Розділ
Порівняльне літературознавство