Особливості поетики ранніх поем Валер’яна Поліщука

українською

  • Олеся Омельчук Відділ теорії літератури, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ
Ключові слова: тематична поліцентричність, поема, матерія, «лінія», «крапка»

Анотація

В основі статті лежить порівняльний аналіз ранніх поем Валер’яна Поліщука, покликаний розкрити естетичну, формальну і специфічну онтологічну картину світу, репрезентовану творами письменника. Показано, що ранні Поліщукові поеми побудовані на однакових принципах тематизації та організації художнього матеріалу. Особливістю поетики цих творів є їхня тематична поліцентричність, однотиповість поетичних образів і концептів, єдина світоглядна основа. Авторка статті приходить до висновку, що : 1) ранні поеми митця показують процес зародження та кристалізації концептуальних поетичних компонентів, які розвиватимуться у його пізнішій творчості; 2) попри еклектизм, схематизм, описовість, ранні поеми Поліщука містять і внутрішній семантичний рівень, закодований у системі оригінальних різнорівневих образів; 3) найбільш художньо вивершеними у поемах Поліщука є фрагменти із описами природи. Щодо двох інших тематичних сегментів (онтологічні візії та політичні сюжети) ці фрагменти можуть сприйматися і як автономні, і як взаємозалежні; 4) у запропонованій інтерпретації творчість Поліщука демонструє єдність його художніх і теоретичних позицій, зумовлену матеріалістичним трактування світу, яке вплинуло на відповідні «геометричні», «біологічні», «тілесні» смисли, закладені у Поліщукових текстах.

Опубліковано
2016-06-01
Номер
Розділ
Українська література