Сакральні мотиви у поезії Нью-йоркської групи як важливий елемент творчості та зв’язку з українською літературною традицією

польською

  • Тадей Карабович Кафедра української філології, Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської
Ключові слова: Нью-Йоркськська група, сакральні мотиви, поезія, культура, еміграція

Анотація

Мета У статті здійснено літературознавчий аналіз сакральних мотивів у творчості поетів Нью-Йоркської групи, як важливого елементу творчої парадигми та притаманного групі літературного дискурсу. Метою цієї статті є виявити сакральні мотиви у творчості поетів Нью-Йоркської групи та дослідити специфіку їх функціонування.

Дослідницька методика Для дослідження використаний системний підхід із застосуванням літературознавчого та історичного методів. На основі обох підходів: літературознавчого та історичного вдалося вивчити сакральні мотиви у творчості поетів Нью-Йоркської групи. Досліджено основні джерела творчості, що відносяться до таких категорій сакральності як: Бог, істина, присуд долі (фатум) чи молитва. Використані методи дослідження дали змогу проаналізувати сакральні мотиви та виокремити їх з творчості Нью-Йоркської групи – як важливий літературний дискурс.

Результати У статті розглянуто різні підходи до визначення поняття «сакральні мотиви». Увагу зосереджено на літературній традиції та на збереженні сакральних цінностей української поезії в умовах еміграції. Представлено детальний аналіз взаємозв’язків між членами Нью-Йоркської групи. Досліджено різні форми вираження сакральних мотивів, зокрема через пряму та описову номінацію, цитуючи поезію окремих поетів та прикликуючи індивідуальні риси їх творчості у контексті обраної теми.

Наукова новизна У статті надається літературознавчий аналіз сакральних мотивів у творчості поетів Нью-Йоркської групи – як важливого елементу творчої парадигми та притаманного групі літературного дискурсу. Сакральні мотиви у творчості поетів Нью-Йоркської групи залишаються однією із найменш досліджених тем, зокрема в українському літературознавстві. Стаття спрямована на створення основ для системного дослідження проблематики сакральних мотивів у творчості поетів Нью-Йоркської групи.

Практичне значення Дана стаття може бути використана для подальшого поглибленя знань про сакральні мотиви у творчості поетів Нью-Йоркської групи. Наукові результати дослідження можуть використовуватися для написання курсових та дипломних робіт.

Опубліковано
2016-06-01
Номер
Розділ
Українська література