Жанр слов’янського фентезі: Володимир Арєнєв «Бісова душа, або Заклятий скарб»

українською

  • Соломія Хороб Кафедра української літератури, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: фантастика, жанр, слов’янське фентезі, фольклор, міфологія

Анотація

Мета Дослідити жанр слов’янського фентезі та особливості його побутування у межах сучасної української літератури.

Дослідницька методика Здійснений аналіз опирається на філологічний метод, а також використано інтерпретаційні підходи герменевтичного (власне розуміння і тлумачення художнього тексту), компаративного (порівняння із структурними елементами фентезі в Д. Р. Р. Толкіна), порівняльно-історичного (зіставлення трансформації історичного образу Гната Голого у В. Арєнєва із творами М. Костомарова і М. Старицького) методів та міфологічного підходу (при тлумаченні потойбіччя).

Результати У статті окреслено загальний стан вивчення фантастики в Україні, а також концепції жанрового трактування фантастичних творів як зарубіжними, так і українськими науковцями. Беручи до уваги піджанр слов’янського фентезі, виявлено специфіку моделювання ірреальної дійсності, створення оригінальних персонажів із залученням фольклорних, зокрема казкових, міфологічних та історичних елементів у романі В. Арєнєва «Бісова душа, або заклятий скарб».

Наукова новизна Фантастика в українському літературознавстві – одне з найменш досліджених художніх явищ. Тому кожна наукова розвідка про жанрові різновиди фантастичної літератури саме на матеріалі сучасного національного письменства буде доповнювати і розвивати теоретичні й практичні підходи до аналізу означуваного явища. Твір В. Арєнєва «Бісова душа, або заклятий скарб» в аспекті жанрології ще не був предметом дослідження, хоч уперше його осмислювала О. Стужук.

Практичне значення Стаття може слугувати важливим інформаційним матеріалом для студентів та аспірантів-філологів і спонукати їх до використання основних положень та висновків у курсових, дипломних, магістерських та дисертаційних роботах. Окрім того, студія доповнює відоме про розвиток українського фентезі початку ХХІ ст., базуючись на художньому зразку одного із найталановитіших письменників-фантастів сучасної України.

Опубліковано
2016-06-01
Номер
Розділ
Українська література