Символістський роман про французьке нашестя в Росію датського письменника Софуса Міхаеліса

російська

  • Марія Михайлова Кафедра історії новітньої російської літератури і сучасного літературного процесу, Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова
  • Анастасія Ляпіна АО «ПвК Аудит»
Ключові слова: датська література, символістський роман, початок ХХ століття, Наполеон, Росія, війна 1812 року

Анотація

Мета У статті здійснено перший всебічний аналіз російською мовою творів датського письменника початку начала ХХ ст. Софуса Міхаеліса з метою привернути увагу до творчості цього незаслужено забутого письменника. Міхаеліс свого часу був досить відомим на батьківщині і в Європі, але в Росії в цей період його літературна репутація склалася вкрай невдало. Здійснене дослідження засвідчує, що Міхаеліс є одним з рідкісних і яскравих представників символізму в Данії: він починав з поетичних замальовок, пізніше і збірників, після чого поступово перейшов до поетичних жанрів малої і великої форми, наслідком чого став роман «Вічний сон. 1812» (1912). У статті репрезентовано детальний аналіз цього твору, в якому зображено похід Наполеона на Росію і його поразку. Особливу увагу приділено яскравим образам-символам: сонцю і снігу. Імператор асоціює себе з небесним світилом і відчуває його тимчасову підтримку. Останні розділи роману супроводжує образ безмежного снігу, що асоціюється в імператора з саваном. У статті показана реакція російських читачів на цей твір (проаналізовано три його частини).

Наукова новизна У статті вперше охарактеризовано творчість Міхаеліса і детально проаналізовано один з його кращих романів.

Практичне значення дослідження полягає у можливості його використання в лекційних курсах та на практичних заняттях з історії російської літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст., з історії російської критики цього періоду, з історії датської літератури. Отримані в результаті дослідження можуть стати підґрунтям для коментарів та супровідних статей.

Номер
Розділ
Літератури Західної Європи і США