Натуралістична символіка в американському романі кінця ХІХ – початку ХХ століття

англійською

  • Наталія Венгринович Кафедра мовознавства, Івано-Франківський національний медичний університет
Ключові слова: поетика, символ, натуралізм, реалізм, романтизм

Анотація

Статтю присвячено вивченню натуралістичної символіки у художніх творах Сполучених Штатів
Америки кінця ХІХ – початку ХХ століття. Мета роботи – аналіз функціонального призначення образівсимволів у романах Френка Норріса «Спрут» та «МакТіґ», Теодора Драйзера «Сестра Керрі» та Стівена
Крейна «Червоний знак звитяги». Натуралістична «приземленість» стилю досліджуваних творів
поєднується із «високолетністю» поетики романтизму та символізму, а найбуденніші деталі, речі, події
реальної дійсності отримують статус Dingesymbol’ів. У статті проаналізовано роль таких образів-символів
як «спрут», «золото», «крісло-гойдалка» та «червоний знак» у відповідних творах американських авторів.
Доведено, що становлення натуралістичного напряму в літературі США має свою національну й
індивідуально-авторську специфіку, пов’язану з тіснішим зв’язком американського натуралізму з
романтизмом та своєрідною концепцією людини, приреченої протистояти всепоглинаючому впливу
детермінізму. Результати дослідження можуть бути використані у викладанні зарубіжної літератури,
літературознавства та аналізу тексту

Опубліковано
2016-06-01
Номер
Розділ
Літератури Західної Європи і США