The Magnetic Microstructure of YIG / GGG Films: Mossbauer Studies in the External Magnetic Fields

Authors

  • А.О. Kotsyubynsky Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
  • V.V. Moklyak Institute of Metal Physics named after G.V. Kurdyumov, National Academy of Sciences of Ukraine
  • І.М. Fodchuk Yuriy Fedkovich’ Chernivtsi National University

DOI:

https://doi.org/10.15330/pcss.20.2.202-208

Keywords:

Yttrium-Iron Garnet, Mössbauer spectroscopy, Magnetic field microscopy, Magnetic domain

Abstract

The Mossbauer studies of yttrium iron garnet (YIG) films grown on the gadolinium gallium garnet (GGG) substrate was realized for different films thickness (2.85 and 5.42 mm) at the applied external magnetic field. It is shown that the main changes in the magnetic microstructure of YIG/GGG films are occurred at magnetic field value up to 2.20 kOe. The changes of the hyperfine magnetic fields on the iron nuclei have been investigated and its isotropic component was analyzed. It was determined that the domain structure changes (in particular, the domains width enlarging) under the applied magnetic field increase with the film thickness decreasing.

References

S.B. Ubizskii, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 195, 575 (1999).

І.M. Fodchuk , I.I. Gutsuliak , R.A. Zaplitniy , S.V. Balovsyak , І.P. Yaremiy, О.Yu. Bonchyk, G.V. Savitskiy, І.M. Syvorotka, P. M. Lytvyn, Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics 16(3), 246 (2013).

B.K. Ostafiichuk, V.M. Tkachuk, O.M. Tkachuk, V.D. Fedoriv, Metallofyzyka y noveishye tekhnolohy 22(11), 11 (2000).

Y.P. Suzdalev, Dynamycheskye effekty v hamma– rezonansnoi spektroskopyy (Atomyzdat, M.,1979).

J. Piekoszewski, L. Dąbrowski, J. Suwalski, S. M. Ągwa, physica status solidi (a) 39(2), 643 (1977).

B.K. Ostafiychuk, V.A. Oleynik, V.M. Pylypiv, B.T. Semen, L.M. Smerklo, B.I. Yavorskiy, V.I. Kravets, I.V. Koval, AN USSR, Institut metallofiziki 1, 91 (1991).

V.Y. Nykolaev, V.S. Rusakov, Messbauerovskye yssledovanyia ferrytov (Yzd-vo Mosk. un-ta M. 1985).

V.A. Bokov, Fyzyka mahnetykov: Ucheb. posobye dlia vuzov (Nevskyi Dyalekt, SPb., 2002).

M. Bonnet, A. Delapalme, H. Fuess, M. Thomas, Acta Crystallographica Section B 31(9), 2233 (1975).

Downloads

Published

2019-07-10

How to Cite

Kotsyubynsky А., Moklyak, V., & Fodchuk І. (2019). The Magnetic Microstructure of YIG / GGG Films: Mossbauer Studies in the External Magnetic Fields. Physics and Chemistry of Solid State, 20(2), 202–208. https://doi.org/10.15330/pcss.20.2.202-208

Issue

Section

Scientific articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>