Поточний номер

№ 5 (2016)
Опубліковано: 2020-06-25

Порівняльне літературознавство

Слов'янські літератури

Методика викладання літератури

Переглянути всі випуски

ISSN 2415-3885 (online)
ISSN 2313-5921 (print)

Збірник статей «Султанівські читання» є офіційно зареєстрованим в Україні щорічним науковим виданням. Заснований Державним вищим навчальним закладом «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» для публікації результатів досліджень у всіх галузях літературознавства та методики викладання літератури.

Мета – сприяти розвитку української науки про літературу у системній кореляції з еволюцією сучасної гуманітарної сфери у площині органічного поєднання методологічних і теоретичних напрацювань з можливостями їхнього практичного застосування в науковій (літературознавство, філологія) та освітній діяльності (методика викладання філологічних – насамперед літературознавчих – дисциплін в освітніх закладах усіх рівнів акредитації).

Збірник статей «Султанівські читання» з 2015 року виходить у двох форматах: електронному (повний варіант згідно з вимогами SCOPUS) та друкованому (скорочений щодо кількості супровідних довідково-інформаційних матеріалів, але з повним збереженням текстів усіх статей та загальної проблемно-тематичної структури відповідного випуску). Статті українською, англійською, російською, польською, білоруською, чеською, словацькою, німецькою та французькою мовами друкуються мовою оригіналу із збереженням авторської стилістики.

Запрошуємо до фахової співпраці!